Kancelaria Patentowa
Bartłomiej Tomaszewski

ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12

03-984 Warszawa

tel: 608-485-437

(22) 612-54-55

e-mail: bartlomiej.tomaszewski@interia.pl

Wzory użytkowe

Rzecznik patentowy oferuje Państwu:

  • prowadzenie konsultacji i udzielanie porad prawnych,
  • analizę czystości rejestracyjnej,
  • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych,
  • sporządzanie opisów wzorów użytkowych,
  • uczestnictwo w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP,
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych,
  • pomoc w dochodzeniu swoich praw w przypadku nadużyć.

Wzór użytkowy jest nowym, przydatnym rozwiązaniem o znaczeniu technicznym, określającym strukturę, kształt i zestawienia produktu w formie trwałej. Przydatność owego projektu zostaje wyrażona przez możliwość zrealizowania danego celu o znaczeniu praktycznym podczas produkcji lub korzystania z wytworu posiadającego cechy wzoru użytkowego. Zgłoszenie o objęcie owego projektu prawem ochronnym może złożyć twórca lub zespół współtwórców (łącznie). Ponadto, taką możliwość ma również pracodawca bądź osoba zamawiająca, jeśli wynalazek został stworzony w czasie pracy lub na podstawie innego rodzaju umowy. Poza tym, prawo to przysługuje też przedsiębiorcy w przypadku, gdy wynalazca ma z nim podpisaną umowę przyznającą mu prawo ochronne w zamian za otrzymaną pomoc. Zgłoszenie może wnieść również inna osoba, o ile udowodni, że należy jej się prawo ochronne – dokumentem potwierdzającym ten fakt może być na przykład umowa z wykonawcą, która przenosi to prawo na zgłaszającego.

Kancelaria patentowa rzecznika Bartłomieja Tomaszewskiego to miejsce, gdzie zawsze otrzymają Państwo rzetelną pomoc!