Kancelaria Patentowa
Bartłomiej Tomaszewski

ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12

03-984 Warszawa

tel: 608-485-437

(22) 612-54-55

e-mail: bartlomiej.tomaszewski@interia.pl

Wynalazki

Wynalazki

Kancelaria patentowa zajmuje się między innymi:

  • udzielaniem porad prawnych i prowadzeniem konsultacji,
  • sprawdzaniem czystości patentowej,
  • kompletowaniem dokumentów zgłoszeniowych wynalazków,
  • zapewnianiem ekspertyz i opinii prawnych,
  • sporządzaniem opisów patentowych,
  • obroną interesów klienta w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP,
  • wsparciem przy naruszeniu praw.

Za wynalazki uważa się innowacyjne i nieoczywiste rozwiązania techniczne. Wynalazkiem może być nowatorski przedmiot użytku codziennego, urządzenie, technologia lub receptura, a także zastosowanie znanej substancji.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli przed datą zgłoszenia go w urzędzie patentowym lub zaprezentowania na uznanej wystawie nie można było nigdzie uzyskać o nim informacji. Poza tym, ważnym kryterium jest również jego przemysłowa stosowalność – oznacza to, że dany wyrób lub metodę można wykonywać w sposób powtarzalny. Ponadto, wynalazek nie może wynikać w sposób oczywisty z bieżącego stanu wiedzy. Powinien więc być zaskoczeniem dla znawcy, rozwiązywać problem, z jakim wcześniej nie można było sobie poradzić, zaspokajać nieuświadomioną wcześniej potrzebę, zwiększać efektywność określonego procesu lub umożliwiać uzyskanie niespotykanego wcześniej rezultatu.

Rzecznik patentowy Bartłomiej Tomaszewski serdecznie zaprasza do współpracy.