Kancelaria Patentowa
Bartłomiej Tomaszewski

ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12

03-984 Warszawa

tel: 608-485-437

(22) 612-54-55

e-mail: bartlomiej.tomaszewski@interia.pl

Najczęściej zadawane pytania

 1. W jaki sposób znak towarowy może zostać zarejestrowany z pomocą firmy?

  Nasz rzecznik patentowy z Warszawy przede wszystkim oferuje Państwu specjalistyczne doradztwo prawne oraz ocenę możliwości rejestracyjnych oznaczeń. Ponadto, opracowujemy dokumentację w sprawie rejestracji znaku towarowego (w kraju, we wspólnocie i za granicą) oraz występujemy przed Urzędem Patentowym RP w przypadku sporów.

 2. Na jakim terytorium ważna jest rejestracja znaku towarowego?

  Urząd Patentowy RP chroni znak towarowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednak istnieje możliwość rozszerzenia tej ochrony również na inne państwa. Można tego dokonać w trzech wariantach - systemie krajowym danego państwa, regionalnym, np. na terenie całej Unii Europejskiej, bądź międzynarodowym, które umożliwia rejestrację w państwach, które są stronami Porozumienia Madryckiego.

 3. Od kiedy chronione są znaki towarowe?

  Znaki towarowe chronione są od momentu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO (lub od daty pierwszeństwa) przez 10 lat, jednak zastrzeżenie znaku możliwe jest po opłaceniu Decyzji Warunkowej, która przyznaje prawo ochronne.

 4. Czego nie można opatentować z pomocą Państwa firmy?

  Nasza kancelaria patentowa nie patentuje wynalazków, które godzą w porządek publiczny i dobre obyczaje. Za wynalazki zgodnie z prawem, nie są uznawane odkrycia, naukowe teorie, metody matematyczne, idee, oprogramowania komputerowe, wytwory, które mają jedynie estetyczny charakter, plany oraz zasady, które dotyczą działalności gospodarczej i umysłowej. Ponadto, opatentowaniu nie ulegają również czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierząt (z wyłączeniem niektórych metod diagnostycznych).

 5. Jakie prawa przysługują posiadaczowi patentu?

  Posiadacz patentu wraz z jego uzyskaniem ma zdolność wyłącznego korzystania zarobkowego i zawodowego ze swojego wynalazku na terenie RP. Może on posłużyć do zarabiania, między innymi poprzez udzielanie licencji określonym podmiotom, sprzedania rozwiązania lub wniesienia go do spółki jako udział.

 6. Od czego zależne jest zgłoszenie patentowe?

  Zgłoszenie patentowe powinno zostać uzupełnione o podanie, opis wynalazku ujawniający jego istotę oraz ewentualne rysunki. Dodatkowo dokumentacja musi posiadać zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, które określają zakres ochrony.

 7. Co oznacza, że wynalazek musi być nowy i posiadać poziom wynalazcy?

  Wynalazek nowy to taki, który nie jest częścią stanu techniki (czyli wszystko to, co zostało już udostępnione do wiadomości powszechnej). Wynalazek posiadający poziom wynalazczy natomiast nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki (co oceniane jest przez znawcę).

 8. Kiedy wzory przemysłowe uzyskać mogą ochronę?

  Data dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP wzoru patentowego jest momentem, od którego uzyskuje on tymczasową ochronę. Ewentualnych roszczeń można dokonywać od daty ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa lub od momentu otrzymania powiadomienia.

 9. Mam dodatkowe pytania dotyczące usług firmy, jak można się z Państwem skontaktować?

  Nasza kancelaria patentowa działa w Warszawie i to tam możliwe jest zgłoszenie się w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Rzecznik patentowy oferuje również kontakt mailowy bądź telefoniczny, a informacje potrzebne do jego nawiązania prezentujemy w zakładce "Kontakt".