Kancelaria Patentowa
Bartłomiej Tomaszewski

ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12

03-984 Warszawa

tel: 608-485-437

(22) 612-54-55

e-mail: bartlomiej.tomaszewski@interia.pl

Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski

Rzecznik patentowy

mgr inż. Bartłomiej Tomaszewski to doświadczony i wykwalifikowany rzecznik patentowy z Warszawy. Działa on jako profesjonalny pełnomocnik przed urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, numer wpisu 42140), jak również przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (numer wpisu 3230). Ukończył:

  • Aplikację Rzecznikowską Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim
  • Wydział Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
  • Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kim jest rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy to specjalista, który świadczy pomoc w zakresie prawa własności przemysłowej przedsiębiorcom. Udziela wsparcia w sytuacjach, gdy zostają one naruszone lub złamane, a także asystuje przy ich uzyskiwaniu i wdrażaniu w życie. Jego usługi dotyczą wzorów przemysłowych i użytkowych, wynalazków czy charakterystycznej topografii wybranych układów scalonych. Wśród działań, które podejmuje kancelaria patentowa, znajduje się także rejestracja znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych oraz ich kompleksowe zabezpieczanie, mające na celu neutralizowanie bądź minimalizowanie występowania zjawiska nieuczciwej konkurencji.

Poza doradztwem prawnym, klienci mogą także liczyć na wsparcie techniczne rzecznika patentowego. Po pierwsze, prowadzi on profesjonalne konsultacje, wykonuje analizy wybranych sytuacji oraz ich zgodności z obowiązującym prawem oraz przygotowuje specjalistyczną dokumentację i pomaga w jej dostarczeniu do stosownych organów. W przypadku wejścia na drogę sądową, będzie on występował w imieniu klienta przed wybranymi instytucjami. Po drugie, w kancelarii patentowej opracowywane są zgłoszenia techniczne, które dotyczą przede wszystkim zabezpieczania artykułów komercyjnych. Specjaliści analizują chroniące je prawa oraz testują stan techniki.

Ten profesjonalista może zostać także pełnomocnikiem swoich klientów w sprawach angażujących sądy czy Urząd Patentowy RP, dotyczących własności przemysłowej. Nie może on natomiast występować w imieniu klienta w przypadku spraw karnych i karno-skarbowych. W związku z tym, iż tytuł „rzecznik patentowy” wiąże się z zaufaniem publicznym, został on objęty ochroną prawną.

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

  • Wieloletnie doświadczenie – Nasza kancelaria patentowa obsługiwana jest przez rzecznika, który w swojej pracy realizuje się od lat. Nasi specjaliści posiadają niezbędne umiejętności oraz wiedzę, które pomagają kompleksowo wypełniać zlecenia klientów. Zapewniamy Państwu rzeczową obsługę i doradztwo specjalisty.
  • Stały kontakt z klientem – Klienci Kancelarii Patentowej Bartłomiej Tomaszewski mogą liczyć na stały kontakt z rzecznikiem, który odbywać może się stacjonarnie w Warszawie, telefonicznie, bądź drogą elektroniczną. Gwarantujemy kompleksową pomoc z możliwie jak najszybszym czasem realizacji.
  • Wysoka jakość usług – Korzystając z obsługi wykwalifikowanego oraz doświadczonego specjalisty, można liczyć na wysoki poziom współpracy i wykonania zleceń. Nasza kancelaria patentowa w Warszawie zapewnia sprawną pomoc i staranne działanie w indywidualnej sprawie klienta.

Przedmiot działalności

Starając się spełnić oczekiwania i wymagania współczesnych przedsiębiorców, kancelaria patentowa z Warszawy przygotowała kompleksową ofertę. Wśród świadczonych przez nią usług znajduje się profesjonalne doradztwo oraz wsparcie prawne, a także rejestracja znaków towarowych czy wynalazków. Mgr inż. Bartłomiej Tomaszewski opracowuje specjalistyczną dokumentację oraz reprezentuje interesy swoich klientów przed stosownymi instytucjami.

Znak towarowy

Znak towarowy jest niezbędnym elementem w obrocie gospodarczym, ponieważ pozwala na wyraźne odróżnienie szerokiej gamy produktów i usług oferowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. Urzędowy dokument, który potwierdza objęcie marki ochroną, może dotyczyć zarówno grafiki, hasła reklamowego czy charakterystycznej melodii.

Wynalazki

Działająca w Warszawie kancelaria patentowa oferuje wszechstronne wsparcie przy rejestracji wynalazków. Doświadczony specjalista odpowie na wszystkie pytania klienta, zbada czystość patentową oraz opracuje wszystkie niezbędne do sfinalizowania procesu dokumenty. Zajmie się on także edycją opisów patentowych czy wydaniem fachowych ekspertyz i opinii.